Impozitul auto este o taxă necesară pentru majoritatea vehiculelor care circulă pe drumurile publice din România. Guvernul a definit termenul final pentru achitarea acestei taxe, precum și penalizările pentru întârzierea plății.

Orice deținător de vehicul înregistrat în România este responsabil pentru plata impozitului auto. În 2024, vehiculele electrice beneficiază de scutire de impozit.

Pentru vehiculele hibride, se acordă o reducere de impozit stabilită de consiliile locale, care nu poate depăși 50% din valoarea impozitului pentru un vehicul cu motor termic de capacitate cilindrică similară.

Termenul de plată pentru impozitul auto în 2024 Impozitul auto pentru anul 2024 se poate achita în două tranșe egale până la 31 martie 2024 și 30 septembrie 2024. Dacă suma impozitului este mai mică de 50 de lei, trebuie să fie achitată în întregime până la 31 martie 2024.

În cazul plății întârziate a impozitului auto, se aplică o majorare de 1% pentru fiecare lună sau fracțiune de lună începută după data limită.

Valoarea impozitului auto în 2024 Comparativ cu 2023, impozitul auto pentru motociclete și autoturismele cu o capacitate cilindrică de sub 1.600 cmc a crescut în 2024 la 9 lei/200 cmc, conform evmarket.ro.

Iată noile tarife pentru calculul impozitului auto:

 • 9 lei/200 cmc
  • sub 1.000 cmc – 45 lei
  • între 1.001 cmc și 1.200 cmc – 54 lei
  • între 1.201 cmc și 1.400 cmc – 63 lei
  • între 1.401 cmc și 1.600 cmc – 72 lei
 • 24 lei/200 cmc
  • între 1.601 cmc și 1800 cmc – 216 lei
  • între 1.801 cmc și 2.000 cmc – 240 lei
 • 92 lei/200 cmc
  • între 2.001 cmc și 2.200 cmc – 1.012 lei
  • între 2.201 cmc și 2.400 cmc – 1.104 lei
  • între 2.401 cmc și 2.600 cmc – 1.196 lei
 • 186 lei/200 cmc
  • între 2.601 cmc și 2.800 cmc – 2.604 lei
  • între 2.801 cmc și 3.000 cmc – 2.790 lei
 • 374 lei/200 cmc
  • între 3.001 cmc și 3.200 cmc – 5.984 lei
  • între 3.201 cmc și 3.400 cmc – 6.358 lei
  • între 3.401 cmc și 3.600 cmc – 6.732 lei
  • între 3.601 cmc și 3.800 cmc – 7.106 lei
  • între 3.801 cmc și 4.000 cmc – 7.480 lei.

Obligații privind impozitul auto Fiecare localitate din România, prin decizia Consiliului Local, stabilește suma specifică pentru fiecare 200 cmc, în funcție de categoria de vehicul.

Categorii de persoane care trebuie să plătească impozitul auto în 2024:

 • Orice proprietar de vehicul ce necesită înmatriculare sau înregistrare în România este obligat să plătească un impozit anual pentru acesta, cu excepția unor cazuri specifice.
 • Impozitul pentru mijloacele de transport se aplică pe întreaga durată cât vehiculul este înmatriculat sau înregistrat în România.
 • Impozitul pentru vehicule se achită la bugetul local al unității administrativ-teritoriale unde proprietarul are domiciliul, sediul sau punctul de lucru.

Vehicule scutite de impozit în 2024 Nu se aplică impozitul pe mijloacele de transport pentru:

 • Vehiculele utilizate de persoane juridice pentru servicii de transport public de pasageri (urban, suburban, sau transportul de pasageri în afara localităților) cu tarif public.
 • Vehiculele istorice, conform legislației în vigoare.
 • Mijloacele de transport folosite pentru transportul stupilor în pastoral.
 • Mijloacele de transport folosite în intervenții de urgență.
 • Vehiculele instituțiilor sau unităților subordonate Ministerului Educației și Cercetării Științifice sau Ministerului Tineretului și Sportului.
 • Autovehiculele electrice.
 • Vehicule second-hand înregistrate ca stoc comercial, nefolosite de proprietarul comercial sau compania de leasing.
 • Mijloacele de transport deținute de organizațiile minorităților naționale.
 • Autovehiculele fundațiilor cu scopuri culturale, umanitare, sociale sau culturale, înființate prin testament.
 • Mijloacele de transport ale organizațiilor care oferă gratuit servicii sociale specializate, incluzând găzduirea, îngrijirea socială și medicală, asistența și activitățile de recuperare, reabilitare și reinserție socială.